"cong-nghe"( Có 3 Kết quả )
Trình diễn sản phẩm, ý tưởng khoa học công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam

Trình diễn sản phẩm, ý tưởng khoa học công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam

06/12/2022
Thiên thạch đâm trúng kính viễn vọng James Webb

Thiên thạch đâm trúng kính viễn vọng James Webb

11/06/2022
Trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình khoa học về quân sự

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình khoa học về quân sự

20/05/2022